Władze PZP

Władze PZP

W dniu 8-9 marca 2017 r. w Połczynie Zdrój podczas  XXII Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiego Związku Pszczelarskiego zostały wybrane nowe władze PZP:
 

Zarząd

Polskiego Związku Pszczelarskiego 

PREZYDENT

Waldemar Kudła

– Prezes Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej (programista matematycznych maszyn elektronicznych);


WICEPREZYDENT

Prof. Dr hab. Kotłowski Zbigniew

– Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Pszczelnictwa w Puławach, Pracownia Zapylania Roślin, kierownik Zespołu Botaniki Pszczelarskiej, Prezes Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego


WICEPREZYDENT

Radosław Janik

– Prezes Zarządu Spółdzielni Pszczelarskiej APIS w Lublinie;


SEKRETARZ

Bartłomiej Piotrowski

– Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, (archeolog, oraz drugi fakultet z administracji)


SKARBNIK

Krzysztof Górny

– Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży, Koło Pszczelarzy w Pile;


CZŁONEK ZARZĄDU

Olgierd Kustosz

– Radny Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. producent „Miody Przelewickie” wpisanych na listę produktów Regionalnych i Tradycyjnych przez MRiROW w 2012 r.; Prezes Koła Pszczelarzy w Przelewicach, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie;


CZŁONEK ZARZĄDU

Leszek Bodzioch

– członek Zarządu Pogórskiego Związku Pszczelarskiego w Tarnowie, prezes Koła Pszczelarzy w Szynwałdzie, właściciel Gospodarstwa Pasiecznego BONIKA;


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący        – Bolesław Cięciel

Wiceprzewodnicząca  -Małgorzata Pietkiewicz

Sekretarz                 – Bogusław Szereda

Członek                       – Bronisław Tuma

Członek                       – Kazimierz Zaskórski

NOWO WYBRANEMU  ZARZĄDOWI PZP  GRATULUJEMY I ŻYCZYMY SUKCESÓW NA  RZECZ PSZCZELARSTWA

W IMIENIU  REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY ZIEMI RADOMSKIEJ.