Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego Związku Pszczelarskiego Ziemi Radomskiej

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego Związku Pszczelarskiego Ziemi Radomskiej

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego Związku Pszczelarskiego Ziemi Radomskiej , obradujący w dniu 26 marca 2017 roku dokonał wyboru nowych władz na kolejną czteroletnią kadencję.W obradach uczestniczył Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Waldemar Kudła.

Na Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej wybrany został Grzegorz BRZESKI

W skład Zarządu weszli:

Mariusz Górnik – V-ce Prezes

Karolina Michalak – Skarbnik

Kazimierz Kwiecień – Członek Zarządu

Stanisław Cieloch – Członek Zarządu

Agnieszka Mąkosa – Członek Zarządu

Adam Pysiak – Członek Zarządu